Pametne kartice (Smart Card)

U Njemackoj 1968 godine, Helmut Gröttrup je patentirao prvu pametnu karticu, dok je prvi prototip napravio Roland Moreno 1975 godine. Prva masovna upotreba ovih kartica bila je kao telefonska kartica za plaćanje u francuskim telefonskim govornicama, počevši od 1983. godine. Sve kartice se mogu podijeliti na kartice bez čipova i kartice sa čipovima. Kartice sa …

Pametne kartice (Smart Card) Read More »