NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija

Prva stvar je instaliranje najnovijeg Arduino IDE (razvojno okruženje gdje se piše kôd za aplikacije): Posijeti se stranica www.arduino.cc/en/Main/software Klikne na  Windows Installer, for Windows XP and up   JUST DOWNLOAD  Pa se pokrene instalacija arduino-…-windows.exe Za početak, treba ažurirati board manager sa prilagođenim URL-om. Otvori se Arduino IDE i prozor za podešavanja (File>Preferences). Zatim se URL ispod kopira u Additional Board …

NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija Read More »