Kriptografija: PKI

Infrastruktura javnog ključa se obično naziva PKI (eng. Public Key Infrastructure) i predstavlja termin koji se koristi za opisivanje zakona, politika, procedura, standarda i softvera koji regulišu i kontrolišu sigurne razmjene informacija zasnovane na temelju kriptografije javnog ključa (PKC). Naredna tabela sadrži osnovne PKI komponente: Komponenta Opis Digital Certificates Temelj PKI, to su elektronski kredencijali koji …

Kriptografija: PKI Read More »