NodeMCU ESP8266 Specifikacije

NodeMCU je mikrokontroler sa  ugrađenim ESP8266 WiFi čipom. Za relativno malu cijenu moguće je nadgleadati i kontrolisati stvari s bilo kog mjesta na svijetu, što ga čini pogodnim za gotovo svaki IoT projekat. ESP-12E Modul ESP-12E modul koji sadrži ESP8266 čip sa Tensilica Xtensa 32-bitnim LX106 RISC mikroprocesorom koji radi na talasanoj frekvenciji od 80 do …

NodeMCU ESP8266 Specifikacije Read More »