Kriptografija: Uvod

Kriptografija je nauka o držanju tajni u tajnosti.  Pretpostavimo da Alice želi poslati poruku Bobu i koristi nesiguran komunikacijski kanal (računarsku mrežu ili telefonsku liniju). Postoji problem ako poruka sadrži povjerljive informacije. Poruku bi mogao presresti i pročitati prisluškivač, Eva. Ili u još gorem slučaju mogla bi presresti poruku i izmijeniti tako da Bob ne otkrije manipulaciju. Jedan …

Kriptografija: Uvod Read More »