SECURITY

Kriptografija: Heš funkcije

Heš funkcija je svaka funkcija koja mapira podatake proizvoljne veličine u vrijednosti fiksne veličine. Sam postupak se naziva heširanje, a vrijednosti koje vraća heš funkcija nazivaju se heš kodovi (eng. hash codes) ili samo heš. Malo jednostavnije rečeno, uzmete neki fajl ili tekst i kada on prođe kroz heš funkciju dobijete niz karaktera (slova i …

Kriptografija: Heš funkcije Read More »

Kriptografija: Ciljevi

Kriptografija se koristi za: Integritet podataka (eng. Data integrity) – Primalac poruke trebao bi biti u mogućnosti da provjeri da li je poruka modifikovana tokom prenosa. Trebalo bi da niko nije u stanju originalnu poruku ili njene dijelove zamijeniti lažnom porukom. Autentifikaciju (eng. Authentication) – Primalac poruke trebao bi biti u mogućnosti provjeriti njezino porijeklo. Niko ne bi trebao biti u stanju …

Kriptografija: Ciljevi Read More »

Kriptografija: Uvod

Kriptografija je nauka o držanju tajni u tajnosti.  Pretpostavimo da Alice želi poslati poruku Bobu i koristi nesiguran komunikacijski kanal (računarsku mrežu ili telefonsku liniju). Postoji problem ako poruka sadrži povjerljive informacije. Poruku bi mogao presresti i pročitati prisluškivač, Eva. Ili u još gorem slučaju mogla bi presresti poruku i izmijeniti tako da Bob ne otkrije manipulaciju. Jedan …

Kriptografija: Uvod Read More »