IOT

NodeMCU Kontrola pomoću Blynk-a

Ovaj post će objasniti kako se možete upravljati NodeMCU-om putem pametnog telefona (Android ili iOS) na jako jednostavan i brz način korištenjem Blynk platforme. Smartphone i NodeMCU se spajaju na internet i komuniciraju preko Blynk servera. Potrebno je instalirati Blynk aplikaciju: blynk (Google Play). A od hardvera za ovaj primjer se koristiti: NodeMCU Relej modul (1 …

NodeMCU Kontrola pomoću Blynk-a Read More »

NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija

Prva stvar je instaliranje najnovijeg Arduino IDE (razvojno okruženje gdje se piše kôd za aplikacije): Posijeti se stranica www.arduino.cc/en/Main/software Klikne na  Windows Installer, for Windows XP and up   JUST DOWNLOAD  Pa se pokrene instalacija arduino-…-windows.exe Za početak, treba ažurirati board manager sa prilagođenim URL-om. Otvori se Arduino IDE i prozor za podešavanja (File>Preferences). Zatim se URL ispod kopira u Additional Board …

NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija Read More »

NodeMCU ESP8266 Specifikacije

NodeMCU je mikrokontroler sa  ugrađenim ESP8266 WiFi čipom. Za relativno malu cijenu moguće je nadgleadati i kontrolisati stvari s bilo kog mjesta na svijetu, što ga čini pogodnim za gotovo svaki IoT projekat. ESP-12E Modul ESP-12E modul koji sadrži ESP8266 čip sa Tensilica Xtensa 32-bitnim LX106 RISC mikroprocesorom koji radi na talasanoj frekvenciji od 80 do …

NodeMCU ESP8266 Specifikacije Read More »