NodeMCU ESP8266 Specifikacije

NodeMCU je mikrokontroler sa  ugrađenim ESP8266 WiFi čipom. Za relativno malu cijenu moguće je nadgleadati i kontrolisati stvari s bilo kog mjesta na svijetu, što ga čini pogodnim za gotovo svaki IoT projekat.

ESP-12E Modul

ESP-12E modul koji sadrži ESP8266 čip sa Tensilica Xtensa 32-bitnim LX106 RISC mikroprocesorom koji radi na talasanoj frekvenciji od 80 do 160 MHz i podržava RTOS. Ima 128 KB RAM-a i 4 MB flash memorije za pohranu programa i podataka. ESP8266 integriše 802.11b/g/n HT40 Wi-Fi primopredajnike, tako da se on može povezati na WiFi mrežu (komunicirati s internetom) i kreirati vlastitu mrežu koja omogućava ostalim uređajima da se povežu na njega.

Za više detalja o ESP8266 čipu: ESP8266 Specifikacije
Za više detalja o ESP-12E modulu: ESP-12F Specifikacije

Napajanje

NodeMCU se napaja putem ugrađenog MicroB USB konektora. Alternativno, ako postoji izvor napona od 5V, može se koristiti VIN pin.GND pin je uzemljenje (0). Kako je raspon radnog napona ESP8266 od 3V do 3.6V, ploča ima LDO regulator napona kako bi se napon držao na stabilnih 3.3V. Može pouzdano napajati do 600mA, što bi trebalo biti više nego dovoljno kada ESP8266 povuče 80mA tokom RF prenosa.

Periferna oprema i Ulaz/Izlaz

NodeMCU ima ukupno 17 GPIO (eng. general-purpose input/output) pinova, pinovi opšte namijene za ulaz/izlaz se nalaze sa obe strane razvojne ploče i imaju: 

  • 1x  10-bit ADC kanal  (pretvara analogni u digitalni signal), 
  • 2x  UART interfejsa  (omogućavaju asinhronu komunikaciju – RS232 i RS485),
  • 4x PWM izlaza [~] (za pogon digitalnih motora sa rasponom frekvencija od 100Hz do 1kHz),
  • SPI interfejse  (omogućavaju sinhronu komunikaciju – SPI i HSPI),
  • I2C interfejse  (za spajanje svih I2C senzora i perifernih uređaja) i
  • I2S interfejse (ako se projektu dodaje zvuk).

Ugrađeni prekidači i LED indikator

NodeMCU sadrži dva dugmića RST i FLASH. RST smješten u gornjem lijevom uglu služi za restart ESP8266 čipa. FLASH u donjem lijevom uglu se koristi prilikom nadogradnje firmware-a. Također, ploča ima LED indikator koji se može programirati i povezan je na D0 pin na ploči.

Serijska komunikacija

Ploča ima CP2102 USB-UART kontroler koji pretvara USB signal u serijski i omogućava programiranje i komunikaciju sa ESP8266 čipom.

Download za drajver: CP2102 Driver

Čitaj dalje: NodeMCU Prva aplikacija

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *