NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija

Prva stvar je instaliranje najnovijeg Arduino IDE (razvojno okruženje gdje se piše kôd za aplikacije):

  • Posijeti se stranica www.arduino.cc/en/Main/software
  • Klikne na  Windows Installer, for Windows XP and up 
  •  JUST DOWNLOAD 
  • Pa se pokrene instalacija arduino-…-windows.exe

Za početak, treba ažurirati board manager sa prilagođenim URL-om. Otvori se Arduino IDE i prozor za podešavanja (File>Preferences). Zatim se URL ispod kopira u Additional Board Manager URLs:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Na OK se prihvate nova podešavanja, sada je moguće u Boards Manager-u instalirati esp8266:

  • Tools>Boards>Boards Manager
  • Type (All)esp8266
  • Install

Nakon instalacije, pojavljuje se INSTALLED tekst, može se zatvoriti Boards Manager. Bira se ploča NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) pod Tools>Board menu.

Ukoliko već nije NodeMCU priključen u računar, potrebno ga je priključiti putem micro-B USB kabla. Nakon što se priključi, dobije jedinstveni COM port. Na Windows mašinama to će biti nešto poput COM #. Odabere se taj serijski ulaz pomoću Tools>Port menu i podesi Upload Speed115200.

Nakon svih ovih podešavanja moguće je otvoriti prvu aplikaciju (File>Examples>ESP8266>Blink) ili kopirati naredni kod: 

void setup()
{
 pinMode(D0, OUTPUT);
}
void loop()
{
 digitalWrite(D0, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(D0, LOW);
 delay(1000);
}

Compile (✓),Upload (→) i NodeMCU bi trebao početi paliti i gasiti ugrađenu led diodu svakih 1s.

Napomena: Ako postoje problemi sa spajanjem, preporučljivo je pogledati prethodni post gdje se nalazi link za instalaciju drajvera:  NodeMCU ESP8266 Specifikacije

Čitaj dalje: NodeMCU: Kontrola pomoću Blynk-a

1 thought on “NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *