NodeMCU Kontrola pomoću Blynk-a

Ovaj post će objasniti kako se možete upravljati NodeMCU-om putem pametnog telefona (Android ili iOS) na jako jednostavan i brz način korištenjem Blynk platforme. Smartphone i NodeMCU se spajaju na internet i komuniciraju preko Blynk servera. Potrebno je instalirati Blynk aplikaciju: blynk (Google Play). A od hardvera za ovaj primjer se koristiti:

 • NodeMCU
 • Relej modul (1 kanal)
 • Kablovi

Potrebno ih je povezati kao na dijagramu:

 • (NodeMCU) GND – GND / - (Relej)
 • (NodeMCU) Vin – VCC / + (Relej)
 • (NodeMCU) D1 – IN1 / S (Relej)

Ukoliko ne postoji izvor napajanja od 5V, moguće je napajati NodeMCU preko USB porta. Ali i dalje mora biti spojem Vin sa NodeMCU na VCC releja.

Prvo je potrebno podesiti Blynk na mobilnom uređaju:

 • Otvori se aplikacija
 • Izvrši registracija
 • Klikne na Create New Project
 • Odabere ploča NodeMCU
 • Način povezivanja
 • Create

U ovom postupku se dobija token koji se može prosijediti na e-mail adresu, taj token je potrebno ubaciti u kôd  koji će se kompajlirati i prebaciti na NodeMCU.

Napomena: Token je jedinstveni identifikator koji je potreban za povezivanje hardvera sa pametnim telefonom. Svako ko ima token ima i pristup hardveru. Nije preporučljivo dijeliti ili javno objaviti token.

Nakon dobijanja tokena moguće je programirati NodeMCU preko Arduino IDE-a. Ukoliko nije intaliran Arduino IDE i esp8266 u board manager-u, potrebno je to uraditi kao u postu: NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija.

Dodaje se i Blynk biblioteka:

 • Sketch>Include Librsries>Manage Librsries
 • Type (All)blynk
 • [Blynk by volodysmr shymansky] Install

Pod Tools>Board menu bira se ploča NodeMCU 1.0 (ESP-12 Module)  i pod Tools>Programmer se izabere Arduino ISP. Nakon ovih podešavanja moguće je otvoriti blynk kod (File>Examples>Blynk>Boards_WiFi>NodeMCU) ili kopirati naredni kod:

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "token";
char ssid[] = "wi-fi ime";
char pass[] = "wi-fi password";

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

Compile (✓), Upload (→) i završeno je programiranje za NodeMCU. Sada je samo potrebno u mobilnoj aplikaciji dodati jedno dugme koje će paliti i gasiti relej:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *