BalkanMP3 FREE DOWNLOAD

Ovaj post će otkriti jako zanimljiv propust na jednom popularnom sajtu za preuzimanje muzike, zbog čega im čitav biznis model pada u vodu. Ne ponavljajte ovakve greške! Kako besplatno preuzeti sadržaj koji bi trebao biti plaćen 1. Izabere se numera. 2. Desni klik na play. Ukoliko ste pokrenuli reprodukciju, refresh stranice (F5), pa desni klik. …

BalkanMP3 FREE DOWNLOAD Read More »

Biometrijski pasoši (ePassports)

Pasoši sada moraju biti mašinski čitljivi, termin koji se za to koristi je mašinski čitljivi putni dokumenti ili MRTD (eng. Machine Readable Travel Documents). Moze se i naći malo slovo e ispred (eMRTD) što označava electronic MRTD. Ukoliko se radi o MRTD ili eMRTD treba znati da su to samo dokumenti koji imaju dvije ili …

Biometrijski pasoši (ePassports) Read More »

Šta je TLV (Tag Length Value)?

TLV (Type Length Value / Tag Length Value) je način kodiranja podataka. Ovo kodiranje se često koristi kod pametnih kartica, pogotovo platnih ili EMV kartica. Kako su podaci na tim karticama sačuvani u određenim data grupama kao niz bajtova i imaju jako ograničen prostor. TLV kodiranje je tu idealno, ne mora se zauzimati fiksna dužina …

Šta je TLV (Tag Length Value)? Read More »

RFID

RFID (Radio Frequency IDentification) je tehnologija koja koristi radio frekvencije za razmjenu informacija. Princip je sličan kao i kod pametnih kartica, samo ovaj put se ne koriste kontakt pinovi za komunikaciju, komunikacija je bezkontaktna. Čip komunicira i dobija napajanje preko RFID antene. Bežično napajanje postoji? Da, magija iza toga se naziva elektromagnetna indukcija i uveliko se …

RFID Read More »

Pametne kartice (Smart Card)

U Njemackoj 1968 godine, Helmut Gröttrup je patentirao prvu pametnu karticu, dok je prvi prototip napravio Roland Moreno 1975 godine. Prva masovna upotreba ovih kartica bila je kao telefonska kartica za plaćanje u francuskim telefonskim govornicama, počevši od 1983. godine. Sve kartice se mogu podijeliti na kartice bez čipova i kartice sa čipovima. Kartice sa …

Pametne kartice (Smart Card) Read More »

Kriptografija: PKI

Infrastruktura javnog ključa se obično naziva PKI (eng. Public Key Infrastructure) i predstavlja termin koji se koristi za opisivanje zakona, politika, procedura, standarda i softvera koji regulišu i kontrolišu sigurne razmjene informacija zasnovane na temelju kriptografije javnog ključa (PKC). Naredna tabela sadrži osnovne PKI komponente: Komponenta Opis Digital Certificates Temelj PKI, to su elektronski kredencijali koji …

Kriptografija: PKI Read More »

Kriptografija: Heš funkcije

Heš funkcija je svaka funkcija koja mapira podatake proizvoljne veličine u vrijednosti fiksne veličine. Sam postupak se naziva heširanje, a vrijednosti koje vraća heš funkcija nazivaju se heš kodovi (eng. hash codes) ili samo heš. Malo jednostavnije rečeno, uzmete neki fajl ili tekst i kada on prođe kroz heš funkciju dobijete niz karaktera (slova i …

Kriptografija: Heš funkcije Read More »

Kriptografija: Ciljevi

Kriptografija se koristi za: Integritet podataka (eng. Data integrity) – Primalac poruke trebao bi biti u mogućnosti da provjeri da li je poruka modifikovana tokom prenosa. Trebalo bi da niko nije u stanju originalnu poruku ili njene dijelove zamijeniti lažnom porukom. Autentifikaciju (eng. Authentication) – Primalac poruke trebao bi biti u mogućnosti provjeriti njezino porijeklo. Niko ne bi trebao biti u stanju …

Kriptografija: Ciljevi Read More »

Kriptografija: Uvod

Kriptografija je nauka o držanju tajni u tajnosti.  Pretpostavimo da Alice želi poslati poruku Bobu i koristi nesiguran komunikacijski kanal (računarsku mrežu ili telefonsku liniju). Postoji problem ako poruka sadrži povjerljive informacije. Poruku bi mogao presresti i pročitati prisluškivač, Eva. Ili u još gorem slučaju mogla bi presresti poruku i izmijeniti tako da Bob ne otkrije manipulaciju. Jedan …

Kriptografija: Uvod Read More »