Kriptografija: PKI

November 27, 2019 | SECURITY | No Comments

Infrastruktura javnog ključa se obično naziva PKI (eng. Public Key Infrastructure) i predstavlja termin koji se koristi za…

Kriptografija: Ciljevi

November 27, 2019 | SECURITY | No Comments

Kriptografija se koristi za: Integritet podataka (eng. Data integrity) - Primalac poruke trebao bi biti u mogućnosti da provjeri da li…

Kriptografija: Uvod

November 27, 2019 | SECURITY | No Comments

Kriptografija je nauka o držanju tajni u tajnosti.  Pretpostavimo da Alice želi poslati poruku Bobu i koristi nesiguran komunikacijski kanal…

NodeMCU ESP8266 Prva aplikacija

November 26, 2019 | IOT | 1 Comment

Prva stvar je instaliranje najnovijeg Arduino IDE (razvojno okruženje gdje se piše kôd za aplikacije): Posijeti se stranica www.arduino.cc/en/Main/softwareKlikne…

NodeMCU ESP8266 Specifikacije

November 26, 2019 | IOT | No Comments

NodeMCU je mikrokontroler sa  ugrađenim ESP8266 WiFi čipom. Za relativno malu cijenu moguće je nadgleadati i kontrolisati stvari s…